Echte Liefde Wacht

vorige  keren

Archieven

ELW 46: CISKA EN JAAP OVER ‘HOE GA JE ALS CHRISTEN OP EEN JUISTE, GEZONDE, EN GOEDE MANIER OM MET SEKSUALITEIT?’

Het onderwerp waarmee Ciska en Jaap ons meer dan een uur geboeid hebben, is: ‘Hoe ga je als christen op een juiste, gezonde, en goede manier om met seksualiteit?’
Jaap komt uit een Nederlands katholiek gezin. ‘Mijn ouders volgden nog wel in bepaalde mate de katholieke moraal, maar niet echt strikt. In onthouding leven tot aan het huwelijk bijvoorbeeld was iets dat voorbijgestreefd was. Het was wel belangrijk dat je om je vriendin gaf en dat je niet zomaar een losbandig leven leidde.

Het onderwerp waarmee Ciska en Jaap ons meer dan een uur geboeid hebben, is: ‘Hoe ga je als christen op een juiste, gezonde, en goede manier om met seksualiteit?’
Jaap komt uit een Nederlands katholiek gezin. ‘Mijn ouders volgden nog wel in bepaalde mate de katholieke moraal, maar niet echt strikt. In onthouding leven tot aan het huwelijk bijvoorbeeld was iets dat voorbijgestreefd was. Het was wel belangrijk dat je om je vriendin gaf en dat je niet zomaar een losbandig leven leidde.

Tijdens mijn puberteit ben ik ongelovig geworden, en daardoor veranderde ook mijn visie op seksualiteit. Als men niet gelooft in God wordt het beeld van wat seksualiteit is, vervormd. Ik ging daardoor niet losbandiger leven, want van thuis uit was er toch nog de moraal meegegeven dat je om een meisje moest geven omwille van het ‘goede fatsoen’. Ik heb dan een relatie gehad waarbij ik ongehuwd ging samenwonen met mijn vriendin. Een tijd later heeft ze me verlaten en is samen met onze dochter teruggekeerd naar Amerika. Dat was zwaar om dragen.

Om de ellende wat te vergeten ben ik beginnen reizen en ben zo in België terechtgekomen. Ik trok rond en stopte toevallig aan een kerkje. Ook al was ik ongelovig, het gebeurde nog wel dat ik eens een kerk binnenstapte, en daar stond ik dan voor een beeld van Jezus. Ik stak een kaarsje aan en zei tegen Jezus: ‘Jezus, ik kan geen vader zijn van mijn eigen kind omdat ze zo ver van mij vandaan is, maar alsjeblief, kan jij voor haar zorgen?’ Als ongelovige zo’n gesprek voeren met Jezus klinkt misschien eigenaardig, maar op dat moment was Jezus daar voor mij aanwezig, en ik voelde ook Zijn warmte. Ik was dus wel een beetje overdonderd, en hoorde binnenin een stem  die zei: ‘Zij weet het’. Eigenaardig, want er stond niemand anders in die kerk, maar ik draaide mij om en zag het beeld van Maria. Toen ben ik beginnen huilen, want zij, Maria, wist heel duidelijk wat het betekent om een kind kwijt te raken. Ik heb in die kerk een mystieke ervaring opgedaan die mij deed beseffen dat ik terug mijn geloof moest opnemen.

Ik ben dan beginnen lezen over het katholieke geloof. Ik begon een beetje te beseffen dat seksualiteit thuishoort in het huwelijk. Na nog een scheefgelopen relatie heb ik me dan op een christelijke datingsite aangemeld, in de hoop een vrouw te vinden die geen seks wilde vóór het huwelijk. Ik had al teveel meegemaakt en voelde instinctief dat dat de juiste weg was. Zo heb ik Ciska leren kennen. 

Ciska is de dochter van een Nederlander die gehuwd is met een Vlaams meisje en opgegroeid is in de evangelische kerk. Ciska vertelt dat het niet charismatisch is, maar er dicht tegen aanleunt: geen liturgie, geen geloofsbelijdenis,… Men was veel bezig met het geloof: zomerkampen, godsdienstles, jeugdgroepen,… Er is een duidelijke leer, maar iedereen mag daar zijn eigen inhoud aan geven, en ‘je voelt zelf wel aan wanneer het verkeerd is’. Wel is er veel sociale controle. Ik ging studeren in Leuven en in het studentenhuis was er een Anglicaanse kerk, maar dat maakte niet uit, ik kon daar elke dag een beetje gaan bidden. 

Na vier jaar kwam ik terug thuis en omdat de Anglicaanse kerk daar niet veel voorstelt ging ik naar de Katholieke Kerk, maar wel met de vaste overtuiging om nooit katholiek te worden. Ik kwam terecht in een jongerenkerk. Ik zei dat ik niet katholiek was, maar dat maakte niet uit. Men nodigde mij uit om te communie te gaan, en omdat ik ook ergens wel te communie wou gaan, ben ik dan toch katholiek geworden, al was het niet met volle overtuiging. De theologie van de evangelische kerk is vaag, maar in de Katholieke Kerk werd het waarom heel uitvoerig uiteengezet, en dat vond ik heerlijk. Ook met seksualiteit was dat zo. Ik had nog niet nagedacht over mijn roeping, werd lid van een datingsite en leerde Jaap kennen. 

We zijn online beginnen communiceren, hebben dan afgesproken in de zoo van Antwerpen, en het klikte meteen. Vanaf het begin zijn we heel duidelijk geweest over ons geloof, en waren we beiden te vinden voor een kerkelijk huwelijk. Wel hebben we een periode gehad waarin we twijfelden om door te gaan met de relatie. Op een dag kreeg Jaap een tekstberichtje met de melding dat Ciska toch een stapje verder wou zetten, en we werden een koppel. 

Tijdens het daten hadden we allebei al het idee dat seks enkel thuishoort in het huwelijk, maar we kwamen erachter dat we in feite nog nooit hadden nagedacht over wat seks in feite is. We dachten dat we op dezelfde lijn zaten, maar dat was niet zo. We hebben het heel duidelijk gehad over seks en zo, maar geen afspraken gemaakt over wat de grenzen waren en waarom. Denk dus eerst goed na! Je hebt twee dingen: je gevoel en je verstand, en als die twee in harmonie samenwerken, dan is dat goed, maar het gevoel krijgt vaak de overhand. Het is belangrijk om daarover na te denken en ook om daarover te praten. Beiden moeten zich gemakkelijk kunnen voelen als er zaken besproken worden. 

Over bepaalde punten hadden we een andere mening. Bijvoorbeeld: aan Ciska was aangeleerd dat een man altijd (seksuele) bijbedoelingen had. Jaap ging zich dan verdiepen in wat de kerk daarover zegt en kwam uit op bewegingen die het ideaal van kuisheid promoten, zoals ook ‘echte liefde wacht’. Het is geen populaire boodschap in deze tijd, maar toch spreekt het nog vele jongeren aan. Wel ware vele van die boeken op angst gericht: je kan een geslachtsziekte oplopen, je moet je maagdelijkheid bewaren tot aan het huwelijk,… Het was zoiets als: voor het huwelijk mag er niets, en na het huwelijk moet alles, en dat werkte een beetje traumatiserend. Men stelde seks voor als iets waar men bang voor moet zijn, terwijl de waarheid juist het omgekeerde is: seks is iets ontzettends waardevols, iets moois, iets belangrijks! En juist omdat het zo mooi, zo waardevol en zo belangrijk is, is er een bepaalde context voorzien waar het helemaal en ten volle tot zijn recht komt, en die plaats is: binnen het huwelijk, binnen een liefdevol sacramenteel huwelijk. 

​Het mooie en waardevolle geschenk van nieuw leven kan enkel helemaal en waardevol beleefd worden in het huwelijk. De theologie van het lichaam is een prachtig geschenk dat paus Johannes Paulus ons gegeven heeft. Op een heel mooie en diepzinnige manier gaat de paus terug naar het eerste boek van de Bijbel: Genesis, waar in het scheppingsverhaal Adam en Eva het model zijn over hoe het huwelijk was bedoeld vóór de zondeval, en dat je als man en vrouw echt één wordt in God. De juiste vragen die gesteld moeten worden, zijn: ‘wie ben ik?’, en: ‘wat is mijn lichaam?’, en niet: ‘hoe ver kunnen we gaan?’ Ik heb niet enkel een lichaam, maar ik ben een lichaam én een ziel! Het ging niet over angst, maar over mooie dingen, en dat heeft onze relatie een stevige impuls gegeven. Je groeit naar het huwelijk toe, en seks is een onderdeel van dat huwelijk. Het was dus niet meer: ‘waar wacht ik op?’, maar: ‘waar zie ik naar uit?’. En als je dan met z’n tweeën op een gezonde manier dat doel bereikt hebt, dan heb je na het huwelijk nog een heel leven lang om daar op een heel gezonde manier in te groeien!